Granát Gábor

RÓLAM

Granát Gábor (42) vagyok. Házas. Három gyermek boldog édesapja. Emlékszem, régen még úgy ismertek a falu lakói, hogy én vagyok a Schreiner Bori fia. Ma már sokan úgy gondolnak rám, mint Granát Alma, Virág és Gergő édesapjára. Gyermekeimnek köszönhetően pedig alaposan megismerhettem a falu oktatási intézményeinek minden nyűgét-baját, a bölcsődétől a felső tagozatig.
Széles körű munkatapasztalattal rendelkezem. Dolgoztam grafikusként Ausztriában és Németországban, marketingesként, illetve marketing-vezetőként 14 éven át az ETO-nál majd a Matusz-Vadnál, jelenleg pedig a Gyirmót FC Győrnek vagyok az IT- és marketing vezetője. Évek óta segítem a sportmarketing területén szerzett tapasztalataimmal, és sportmenedzseri tudásommal az MLSZ, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének és a Győri Női Kosárlabda Klub munkáját.
Előbb játékosként, majd társadalmi munkában vezetőségi tagként, jelenleg pedig az egyesület elnökeként, közel 16 éve vagyok aktív részese a Győrzámolyi SE életének. Sokan tudják rólam azt is, hogy öcsémmel együtt alapítottuk meg a Rosszcsont Focisulit. És bár számos sikert elértünk már az egyesülettel, én sohasem titkoltam, hogy ebben a munkában is a közösségépítést tartom a legfontosabbnak, amely megítélésem szerint ma a legjobb irányba halad.
Vezetőként mindig arra törekszem, hogy olyan munkatársakat gyűjtsek magam köré, akik nem csak a kapott pénzt akarják elosztani, hanem saját tudásuk maximumával járulnak hozzá a csapat sikeréhez. Az egyesület elnökeként arra is figyelmet fordítottam, hogy konstruktív és jó kapcsolatokat ápoljak az Önkormányzattal, valamint, hogy a klubot érintő fejlesztések az egész falu javára is váljanak. Így például az Önkormányzattal együtt közösen megpályázott kisbuszok esetében, amelyek a Győrzámolyi SE tulajdonát képezik, viszont nem csak az iskolák és a Máltai Szeretetszolgálat, hanem minden Győrzámolyi civil szervezet is szabadon használhatja őket.
Ennek az összefogásnak az erejére szeretném építeni a jövőben polgármesteri munkámat is. Megválasztásom után ezért folytatni fogom a lokálpatrióta, tettre kész egyesületi vezetők munkájának támogatását, hogy a nyugdíjas klub, az amatőr színjátszók, a polgárőrség, az önkéntes tűzoltóka, a sportegyesületek és minden más civil szervezet, kezdeményezés továbbra is gördülékenyen működhessenek a faluban.
Jól tudom, hogy kampányidőszak előtt az a megszokott, hogy a választókat ígéretekkel akarják elcsábítani. Mi másként gondolkodunk. Ígéretek helyett mi vállalásokat teszünk. Olyan vállalásokat, amelyekkel a település lakói bíznak meg minket, és amelyek nem csak a következő ciklusra, hanem jóval hosszabb időre szólnak. Ezért hoztuk létre ezt a honlapot, amelyen keresztül a falu minden lakója megoszthatja velünk a gondjait, problémáit, hogy a programunk fontossági sorrendjét már ennek figyelembevételével határozhassuk meg.
Szeretném, hogy minden győrzámolyi tudja, teljes erőbedobással azon leszek, hogy higgadtan és felkészülten álljak a kampányidőszak, és az azt követő megmérettetés elé, ahogy arra is kész vagyok, hogy polgármesterként fiatalos lendülettel, innovatív ötletekkel és szakmámnak megfelelő szemlélettel szolgáljam településemet, pontról-pontra teljesítve azokat a vállalásokat, amelyekkel a falu közössége megbíz engem.

GYŐRZÁMOLY JÖVŐJE

Településfejlesztési koncepció

Ahhoz, hogy egy község lakosai kiszámítható életkörülmények között tudjanak élni, ismerniük kell a falu fejlődésének főbb irányelveit. Ezek meghatározása, tartalommal való feltöltése viszont olyan munka, amely során a falu minden lakójának véleménye számít. Én ezért arra törekszem, hogy az itt élők meglátásaink messzemenő figyelembevételével, közösen készítsük el a falunk jövőjét megfogalmazó hosszú-, közép- és rövidtávú stratégiai fejlesztési tervet. Amennyiben tehát bármiféle ötlete, meglátása vagy kiegészítése van az itt olvasott települési fejlesztési programtervezettel kapcsolatban, kérem írja meg nekem e honlapon keresztül, vagy keressen meg személyesen!

 

UTAK, JÁRDÁK, TEREK...

Tudatos és biztonságos közlekedésszervezés, vonzó-, biztonságos falu kialakítása

Életünk komoly megkeserítője a falun áthaladó megnövekedett forgalom. Minden egyes napon 11.700 jármű használja a Győrzámoly és Győr közötti 1401-es utat. Tovább rontja a helyzetet, hogy bármelyik Győrújfalu és Győrzámoly közötti tervezett nyomvonalon is építik majd meg a Győrt elkerülő gyűrűt, nekünk további forgalom-növekedéssel kell számolnunk, pedig az 1401-es út győrzámolyi szakasza már most is tarthatatlan állapotban van. Ezért kulcsfontosságú feladatnak tartom, hogy minél előbb hozzáfogjunk az út felújításához. Az üggyel kapcsolatban pedig már meg is kezdtem az egyeztetéseket a felelős intézményekkel és cégekkel.
Egyik legelső polgármesteri feladatomnak a közlekedésbiztonsági terv elkészítését tartom, melynek fontos részét képezi a buszmegálló és a CBA közötti kanálist áthidaló gyalogos híd megépítése, valamint a túloldali csatornán átvezető híd felújítása.
Úgy gondolom, hogy a falu közlekedésbiztonsága érdekében muszáj súlyosan szankcionálnunk a kilátást akadályozó, tilosban parkoló autókat, ahogy el kell távolítanunk a kereszteződések beláthatóságát zavaró, vagy az utcanév táblákat eltakaró növényzetet is. Emellett a falu bevezető szakaszaira úgynevezett település-kapukat (forgalomcsillapítókat) szeretnék elhelyeztetni, amelyek lassításra kényszerítik a nagy sebességgel érkező járműveket.
A gyalogosok védelme érdekében fontosnak tartom, hogy a forgalmasabb kereszteződéseinket a legoptimálisabb forgalomtechnikai megoldásokkal (forgalomcsillapító sziget, okos zebra, sárgán villogó fényberendezés) tegyük biztonságosabbá.
A ciklus során a lehetőségeinkhez mérten folyamatosan törekedni fogok arra, hogy az utcákra jó minőségű, és megfelelő szélességű aszfalt kerüljön, valamint, hogy mindenütt megoldódjon a csapadékvíz-elvezetés problémája.
Céljaim közé tartozik a közintézmények és boltok környékén lévő parkolók felülvizsgálata is, hogy azokon a helyeken, ahol erre szükség van, új parkolóhelyeket alakíthassunk ki. Egy élhető faluhoz az is hozzátartozik, hogy a gyerekek biztonságos, korszerű és karbantartott játszótereken játszhassanak, míg a nagyobbak és az idősek számára legyenek olyan parkok, ahol kikapcsolódhatnak. A meglévő parkok, sport- és játszóterek karbantartását és fejlesztését elsősorban pályázatokon szerzett forrásokból szeretném finanszírozni.

A megoldásra váró problémák között igen előkelőhelyet foglal el a temető kérdése. Ma az a helyzet, hogy a temető legnagyobb része elhanyagolt, gondozatlan  — a gaz és gyom nem a szeretet, nem az emlékezés virágai. Arra kell tehát törekednünk, hogy temetőinket az elhagyatottságból kiemeljük, széppé, virágossá, halottaink emlékéhez méltóvá tegyük.

Meg fogjuk oldani a hulladék elhelyezéssel kapcsolatos, régóta fennálló problémákat, illetve megvizsgáljuk a sírok közti járdák kialakításának a lehetőségét is, hogy a temető sáros időben is könnyen látogatható legyen. A temető és környékére kiemelt figyelmet fordítunk és a gondozását megnyugtatóan megoldjuk.A közbiztonság terén szintén sok tennivalónk van. Mindenekelőtt fel kell mérnünk településünk kriminalisztikai állapotát, s ennek megfelelően elkészíteni a falu közbiztonsági tervét, melynek keretében szeretnék egy szorosabb és hatékonyabb együttműködést kialakítani a rendvédelmi szervekkel és az újjáalakuló polgárőrséggel. Terveim között szerepel – természetesen a település anyagi lehetőségeinek megfelelően – egy térfigyelő rendszer kiépítése is.

Oktatás, művelődés, kultúra, sport

Oktatás

A településüzemeltetés átvizsgálása során kiemelt figyelmet kell fordítanunk az oktatási intézményeink helyzetének felmérésére. Meg kell vizsgálnunk, hogy a jól működő iskolánkat és óvodánkat hogyan tudnánk még jobbá tenni. Győrzámoly leendő polgármestereként különösen fontosnak tartom, hogy jó és gyümölcsöző kapcsolatot alakítsak ki majd az óvoda és az iskola vezetésével, hogy közös erővel tudjuk megoldani a "szigetesedett" óvoda és bölcsőde problémáit. A mostani körülményeket ismerve, akár egy új bölcsőde, esetleg óvoda építésébe is bele kell vágni! Ahogy fontos feladat az intézményi vendéglátáshoz alkalmas hely kialakítása is, természetesen jól átgondolt, racionális megoldásokkal és hosszú távra tervezve.
Az iskola esetében meg kell fontolnunk, hogy a sikeres lipóti példához hasonlóan mi is elindítsunk egy kéttannyelvű osztályt, de akár egy olyan sportiskola lehetőségén is elgondolkodhatunk, mint amilyen a Győri Fekete István Általános Iskola.

Ugyanakkor a szépkorúakról sem szabad megfeledkeznünk, hiszen a tanulás utáni vágy nincs korhoz kötve. Az idősebbek körében is nagyon sokan érdeklődnek a számítógép-használat, vagy az idegen nyelvek iránt, éppen ezért a faluban számukra is szeretnék olyan költségmenetes tanfolyamokat elindítani, ahol nyelveket tanulhatnak és elsajátíthatják az alapvető informatikai ismereteket.

Sport

Egészségünk megőrzése az egyik legfontosabb közös ügyünk, ezért lehetőségeinkhez mérten, fejlesztenünk kell a falu sportolásra használt területeit. Elképzeléseim között szerepel például egy olyan sportkomplexum kiépítése a “Sángli gyöp”-ön, tehát a jelenlegi focipályán és környékén, ahol minden sportolni vágyó megtalálhatná a kedvenc sportolási lehetőségét. A futóknak lenne itt kivilágított, rekortán futópálya, míg a funkcionális edzések szerelmeseinek egy kültéri fitnesz park, de az öltöző épületének bővítésével akár edzőtermek, wellness-, fitnesz-stúdiók kialakítását is megoldható fejlesztésnek tartom.

Községünkben számos lovarda is található, melyek szintén lehetőségeket teremtenek az ehhez kapcsolódó fejlesztésekre (nemzetközi versenyekre is alkalmas lovasközpont), amit azért is fontosnak tartok, mert a több évezredes magyar lovaskultúra nemzeti örökségünk szerves része, olyan hungarikum, amely hordozza az ősök tudását, mozdulatait, kapcsolatteremtő és közösséget oltalmazó képességét.

Kultúra, Művelődés

Az amatőr színjátszó csoport és a dalkör mindig üde színfoltja a falu rendezvényeinek, ezért kiemelt fontosságúnak tartom, hogy gondtalan működésük a jövőben is biztosított legyen, ahogy támogatni szeretném a többi helyi civil kezdeményezés, szervezet és egyesület munkáját is.
Ugyanakkor tarthatatlan helyzetnek látom, hogy az egész környéken Győrzámoly az egyetlen település, ahol még nincs fesztivál, vagy fesztivál jellegű esemény. Településünk fejlődéséhez elengedhetetlen, hogy túllássunk a pusztán csak a minimumot jelentő gyerek- és falunapokon. A fesztiválok ugyanis nem csak helyi közösségi események, hanem arculatot is tudnak adni egy-egy településnek, miközben nagy mértékben hozzájárulnak a hagyományok őrzéséhez, formálják a közízlést, növelik a kulturális érdeklődést, és nem utolsó sorban akár jelentős számú turistát is csábíthatnak hozzánk.

 

TISZTA UDVAR, RENDES HÁZ...

Környezetvédelem

Községünk régi adósságának törlesztéseként mielőbb szeretnénk elkészíteni a település környezetvédelmi programját és azonnali intézkedéseket kell kezdeményezünk a legsúlyosabb problémák megszüntetésére.

Hulladékgazdálkodás


Az egyre növekvő lakossági létszám illetve az életkörülmények változása jelentős környezeti terhelést jelent településünk számára. A mindennapokban tapasztalt áldatlan állapotok a szelektív hulladékgyűjtő edények, közterületen elhelyezett köztéri szemetesek körül a problémák felismerésére, feltárására és orvoslására sarkall bennünket. Tévhit, ha elhisszük, máshol is ez a probléma és nem tudnak mit kezdeni vele. Mi Győrzámolyon élők tudunk, akarunk és fogunk is tenni ez ellen! Azonnali intézkedésekkel kívánunk élni a szelektív hulladékgyűjtés megreformálása érdekében! Intézkedési akciótervet dolgozunk ki, amely egyeztetésre kerül a hulladékgazdálkodási partnercéggel – GYHG Nonprofit Kft-vel – figyelembe véve a kapcsolódó jogszabályokat és költséghatékony megvalósítási módokat.

Valós, azonnali eredmény!

Javaslatom első lépéseként, a probléma végleges megoldását célzó intézkedésig, a szelektív hulladéktároló edények először jól őrizhető helyekre, a Polgármesteri Hivatal udvarára, valamint a hulladékgyűjtő udvarra kerülnének. Ezzel az intézkedéssel ugyanis már rövid távon is ki tudjuk küszöbölni azt a jelenlegi nemkívánatos helyzetet, amit mostanság megannyi tisztességesen eljáró falunkbéli kénytelen elviselni nap mint nap, s amely nem csak elcsúfítja településünket, de még környezetromboló is.
Az önkormányzatnál elhelyezett ponton a szelektív hulladékok leadására munkanapokon 08:00 és 20:00 óra között lenne lehetőség. Az edények használata így ellenőrzött környezetben történne, miközben a lerakó mindenkori megfelelő állapotáról az önkormányzat gondoskodna. A másik kijelölt helyszín a hulladékudvar előtt lenne oly módon, hogy az edényeknek kialakított, zárt, rácsos tároló a hulladékudvar nyitvatartási idejében kerülne csak kinyitásra. Így azok is le tudnák rakni a szelektív szemetet, akiknek erre csak szombaton van lehetőségük.
Ezekre az átmeneti intézkedésekre azonban csak addig lenne szükség, amíg az újjáalakuló közgyűlés megvitatja és tető alá hozza a hulladék rendezett leadására, és gyűjtésére szolgáló hosszú távú megoldást. Terveim szerint ez a következő módon zajlana. Elsőként a közösségi médiumokon keresztül tájékoztatnám a falu minden lakóját arról, hogy mit, és milyen módon szabad elhelyezni. Meggyőződésem, hogy már ezzel is rengeteg kapacitást szabadíthatnánk fel, hiszen jelenleg még sok esetben csak a „levegőt” gyűjtjük az edényekben. Az önkormányzat célja pedig itt nem lehet más, mint a megfelelő eszközállomány beszerzésével növelni az edények kihasználtságát, például úgy, hogy présgépeket helyezünk el a papír és műanyag szemét tömörítéséhez.
Mivel úgy gondolom, hogy a falu minden lakóját megilleti, hogy tiszta, kulturált környezetben éljen, ezért a hulladékgyűjtés lehetséges formáit is eszerint az elv szerint kell kialakítanunk. Ez két módon is megvalósítható. Az egyik megoldás, hogy továbbra is az erre szolgáló szigeteken gyűjtjük a szelektív hulladékot. Ebben az esetben a legfontosabb feladatok, hogy a lakosság számához mérve határozzuk meg az edények számát, és mindenki, aki a lerakók környékén él, véleményt mondhasson a szigetek elhelyezésével kapcsolatban. Mindannyiunk érdeke a hulladékszigetek bekamerázása is, hiszen ez a leghatásosabb ellenőrzési mód arra, hogy mindenki a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően használja az edényeket. Hasonlóan fontos az is, hogy a lerakót cserjékkel és fákkal ültessük körbe, hogy ne csúfítsa el az utcát, illetve, hogy a szél se hordhassa el a szemetet. A szelektív hulladékgyűjtés másik lehetősége, hogy közvetlenül a házaktól szállíttatjuk el a szemetet, ami a látszat ellenére semmivel sem kíván nagyobb előkészületet, ráfordítást, mint a szigetszerű megoldás kialakítása. Ez ugyanúgy zajlik, mint amit a kommunális hulladék esetében már mindannyian jól ismerünk. A módszer lényege, hogy a lakók meghatározott időpontokban az adott hulladék elvitelére rendszeresített zsákban helyezik ki a szelektív hulladékot. Ennek a megoldásnak fontos előnye, hogy teljesen biztosak lehetünk benne, hogy csak és kizárólag zámolyi lakosok hulladéka kerül elszállításra. S ehhez semmi másra nincs szükség, mint egyeztetni a GYHG illetékeseivel, vagy ha nekik nincs erre kapacitásuk, akkor saját erőforrásból megoldani.

Napi probléma az építkezések során keletkező hulladék nem megfelelő kezelése is. Ezért fel fogom hívni a figyelmet, hogy az építkezés alatt történő szemetelés nem kizárólag a kivitelező felelőssége. Fel kell hívni a figyelmet, hogy az építkezés alatt történő szemetelés a kivitelező és a tulajdonos együttes felelőssége. Mi azonban ebben sem akarjuk segítség nélkül hagyni az újonnan ide költözőket. Reményeink szerint a jövőben minden új, az önkormányzat által értékesített telekhez egyszeri alkalommal ingyen biztosítunk egy hulladékgyűjtő konténert a polgármesteri hivatalon keresztül! Továbbá falurészenként kihelyezett konténerekkel időszakos lomtalanításra is sort fogunk keríteni.
Ugyanakkor azt is szem előtt kell tartanunk, hogy a rendezett környezet csak közös összefogással érhető el és tartható fenn. Ezért segítsünk szomszédainknak, és az utcabelieknek! Hívjuk fel a figyelmet a szemetelésre, figyeljük a nyomtatott és online tájékoztatást, mikor, hogyan érhetőek el különböző hulladékgyűjtési pontok! Járuljunk hozzá tudatos életvitellel a falu fejlődéséhez, és akkor egész közösségünk gyarapodni fog!

Szúnyogirtás, gyérítés...

Célunk az, hogy élhetővé tegyük Győrzámolyt. A kérdés tehát nem az, hogy szükség van-e szúnyogirtásra (a válasz egyértelműen az, hogy igen), hanem inkább úgy hangzik, hogy ez miként történjen? A tapasztalatok azt mutatják, hogy nem hagyatkozhatunk csupán a központi irtásra, amely sokszor nem hatékony, hanem ki kell ezt egészítenünk az úgynevezett földi ködösítő módszerrel is. Természetesen ez engedélyköteles, de a kritikussá vált időszakokban engedélyezni szokta a tisztiorvos. A gép 2 millió forintba kerül, míg egy egyszeri védekezésre használt vegyszer Győrzámoly méretével számolva 80.000 Ft. Meggyőződésem, hogy a győrzámolyiak nyugalma és egészsége megér egy ilyen beruházást, ezért számomra nem kérdés, hogy megválasztásom esetén az önkormányzat be fog szerezni egy ilyen gépet. Ugyanakkor legalább ekkora hangsúlyt kell fektetnünk a szúnyoginvázió megelőzésére is, amivel nem csak pénzt takarítunk meg (kevesebb irtásra lesz szükség), de településünk ökológiai egyensúlyát is megőrizzük. Mert az, hogy kevesebb vérszívó bosszantson minket nap mint nap, rajtunk is múlik. Ezért időről-időre tájékoztatni fogom a falu lakosságát, hogy miként szüntethetjük meg otthonaink környékén azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik.

PÉNZÜGY, GAZDASÁG

A pénzügyi és gazdasági stabilitás megteremtése

A falu jelenlegi gazdasági helyzetéről pontos információkat csak az átadás-átvétel során, illetve az Önkormányzat gazdasági adatai megismerése után kaphatunk. Az önkormányzatnak mindig a község javára, felelősségteljesen kell gazdálkodnia. A takarékosság, gazdaságosság jegyében ezért szakértői csoportok bevonásával, szükségesnek tartom közép- és hosszú távú pénzügyi és finanszírozási tervek készítését a település fizetőképességének megőrzése és fejlődése érdekében. Megkeressük azokat a pályázati lehetőségeket, vagy más, vissza nem térítendő forrásokat, amelyek segítségével megteremthető a falu pénzügyi stabilitása és fejlődése. Az első és egyben legfontosabb gazdasági feladat az önkormányzat központi forrásszabályozásának kiszámíthatóvá tétele. Minden további változtatás eredményességének ez a kiindulópontja, hiszen a kiszámíthatóság teremtheti meg a feltételét az átlátható önkormányzati gazdálkodásnak, valamint a felelős költségvetés tervezésének. Önállóbbá és kiszámíthatóbbá kell tehát tennünk önkormányzatunk pénzügyi gazdálkodását, hogy ezzel is fokozzuk Győrzámoly mozgásterét.

Ennek pedig a leghatékonyabb módja a helyi adóbevételek növelése, amelyet viszont csak úgy érhetünk el, ha kapcsolataink révén és a már meglévő vállalkozások ösztönzése által új cégeket csábítunk a településre.
A korábban már említett elkerülő út ugyanis nem csak bosszúságokat jelenthet nekünk, hanem lehetőségeket is. A le-, illetve a felhajtó közelében ipari parkot hozhatunk létre, ahol akár jelentősebb cégek is megtelepedhetnek. Jobban ki kell használnunk, hogy itt van a szomszédunkban Magyarország egyik legdinamikusabban fejlődő iparvárosa, ezért polgármesterként olyan feltételeket szeretnék teremteni a leendő vállalkozások számára, hogy örömmel jöjjenek hozzánk, s adójukkal a mi falunkat gazdagítsák. Különösen azért, mert az ipari park létrehozása a helyi, környékbeli mikro- és kisvállalkozásoknak, illetve a közepes- és nagyvállalatoknak is lehetőséget teremt a fejlődésre. A kiváló közlekedési infrastruktúra már most előrevetíti a logisztikai, szállítmányozási iparágak megtelepedését, és ideális helyszín a jármű- és gépiparnak is, de a környék remek adottságai miatt célcsoport lehetnek még a környezetipari, élelmiszeripari és a bioipari cégek is.

ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

A szolgáltató-, ügyfélközpontú Polgármesteri Hivatal és a képviselő-testület megteremtése

Meggyőződésem, hogy a Polgármesteri Hivatal munkatársai, a képviselő-testület tagjai és a falu lakossága közötti együttműködést tovább kell erősíteni, ezért a törvény előírásainak megfelelően ügyfélbarátabbá, és átláthatóbbá szeretném tenni a hivatal munkáját. Javítanunk kell a külső és belső kommunikációt. Mindent megteszek azért is, hogy a képviselő testület működése is nyíltabbá váljon: megfelelő és kiegyensúlyozott tájékoztatást szeretnék biztosítani az ott végzett munkáról és meghozott döntésekről a helyi újságban, a kábeltévén, az interneten és a közösségi médiában egyaránt. Tudjuk, hogy a kormány az úgynevezett ASP technológiát vezeti be országos szinten az önkormányzatok napi ügyvitelébe, mi azonban azt is megvizsgáljuk, hogy még milyen innovatív, ügyfélbarát lehetőségek állnak az Önkormányzat rendelkezésére (például időpont foglalás, online fizetési megoldások), hogy még rugalmasabbá lehessen tenni a mindennapi ügyintézést.


EGYHÁZKÖZSÉG

A hit ereje.

A vallás önmagában is közösségteremtő tényező, összetartó erő a hasonló gondolkodású és értékrendű emberek körében. Az egyházi keretek közötti rendszeres találkozás jelentős mértékben járul hozzá a Győrzámolyi lakosság mentális egészségének fenntartásához, ugyanakkor a vallás gyakorlásának fontos konfliktusmegoldó funkciója is van. A mi egyházközöségünkben is jól működik, az elsősorban szociális segítségnyújtásra, vagy más karitatívközösségi feladatra, kulturális rendezvényhez szerveződött egyházközösségi esemény. Az Önkormányzat és a plébánia kapcsolatát erősíteni kell. Ezért azt gondolom, hogy a Győrzámolyi egyházközségnek, Győrzámolynak, mindent el kell követni ahhoz, hogy maradjon plébánia a községben. Megválasztásom esetén megkeresem a megoldást, hogy a plébános Úr újra Győrzámolyon élhessen.

Győrzámoly templomának védőszentje Szent László. A templombúcsút általában a templom védőszentjének ünnepén, illetve hivatalos egyházi nyelvhasználattal élve, a templom címének ünnepén tartják, de Győrzámolyon nem...
A mostani Búcsú megmaradhatna torkos búcsúnak, falunapnak, ugyanolyan formában, mint eddig. De a Szent László napra egy hagyományőrző, kézműves, spirituális búcsút szerveznék az egyházközöséggel.

 

Szavazz ránk

  • ...

Várjuk észrevételeit!

Kérem, hogy észrevételeit, javaslatait, valamint az élhetőbb Győrzámolyra vonatkozó ötleteit továbbítsa nekünk, ezzel is segítve munkánkat.

Hiba történt az üzenet elküldésekor. Próbáld újra!
Sikeres üzenet küldés, köszönjük!